Движението е прекрасно, Без да внимаваш - е опасно.
Гледай накъде ти караш!Недей с телефона да се заиграваш.
За другите грижи се и внимавай, с това сега се занимавай!
Продължи