зеленко:
Беше едно студено октомврийско утро. Толкова студено, че дори валеше сняг. Всичко беше побеляло и много красиво. Скок, подскок – нещо подскачаше в снега.
Катеричка се беше задавила с топче найлон. Приятелят на всички животни изобщо не беше лекар, но само като видя безпомощното животинче, разбра какво трябва да се направи.
Ти си едно истинско юначе.
Не яж повече от това нещо! Видя ли колко опасно може да бъде?!
назад
Продължи
Продължи